ช่วงเด่นฝันในฝัน

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน >

  ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท ประครอง สนฺติธโร - ผู้อ่าน 18267
ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท ประครอง สนฺติธโร พระธรรมทายาท ประครอง สนฺติธโร อายุ 20 ปีศึกษาอยู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 40 - ผู้อ่าน 18269
ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 40 สามเณรธรรมทายาท ธนัช พิมพ์ทราย อายุ 19 ปี ก่อนมาบวช ผมศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลปฏิบัติธรรม ธรรมทายาทหญิงรุ่นที่ 29 ตอนที่ 2 - ผู้อ่าน 18273
ผลปฏิบัติธรรม ธรรมทายาทหญิงรุ่นที่ 29 ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติธรรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 29 ตอนที่ 2 1. ธรรมทายาทหญิง มณีรัตน์ เมืองแก้ว 2.ธรรมทายาทหญิง จันทรา นามติ๊บ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาทเอกชัย อริยชโย - ผู้อ่าน 18267
ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาทเอกชัย อริยชโย ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาทเอกชัย อริยชโย อายุ 22 ปี จากศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จ.สงขลาครับ ผมไม่ใช่คนใต้นะครับ แต่ผมเป็นคนอีสานใต้ เมืองย่าโม โคราช อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท เกชา ปวิตฺโต - ผู้อ่าน 18269
ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท เกชา  ปวิตฺโต ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน 1 แสนรูปทั่วไทยพระธรรมทายาท เกชา ปวิตฺโต อายุ 39 ปี ตัวแทนพระธรรมทายาท จากศูนย์อบรมวัดเขตคิชฌาวาส หรือ วัดทุ่งรังแร้ง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมของพระธรรมทายาทภาคฤดูร้อน - ผู้อ่าน 18265
ผลการปฏิบัติธรรมของพระธรรมทายาทภาคฤดูร้อน พระธรรมทายาท วีระวัฒน์ พฺรหฺมสโม อายุ 37 ปี ตัวแทนพระธรรมทายาทจากศูนย์อบรม วัดเขตคิชฌาวาส หรือ วัดทุ่งรังแร้ง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม มัชฌิมธรรมทายาทหญิง - ผู้อ่าน 18267
ผลการปฏิบัติธรรม มัชฌิมธรรมทายาทหญิง แม้หนูเพิ่งจะมาวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรก แต่หนูก็รัก ศรัทธา และรู้สึกประทับใจวัดพระธรรมกายมากๆค่ะ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  โครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นพิเศษ 5 (IDOP SP5) - ผู้อ่าน 18305
โครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นพิเศษ 5 (IDOP SP5) จากคำกล่าวที่ว่า สุขที่แท้จริง คือ สิ่งที่ชาวโลกแสวงหา นับเป็นเรื่องจริงแสนจริง ที่นับวันก็ยิ่งเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น ล่าสุดก็ได้มีชาวต่างชาติจำนวนมาก เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นพิเศษ 5 ซึ่งพระทุกรูปใช้เวลาตลอด 1 เดือน อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม พระธรรมทายาทครู - ผู้อ่าน 18275
ผลการปฏิบัติธรรม พระธรรมทายาทครู พระธรรมทายาทครู มงกุฎ หิตารกฺโข อายุ 35 ปี ก่อนบวชสอนอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลปฏิบัติธรรม ธรรมทายาทหญิงรุ่นที่ 29 - ผู้อ่าน 18268
ผลปฏิบัติธรรม ธรรมทายาทหญิงรุ่นที่  29 ช่วงเวลาแห่งความสุขภายในของธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 29 เริ่มต้นขึ้นที่สถานที่ปฏิบัติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยน้องๆ ธรรมทายาทหญิงได่มีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้ามาฝากคุณครูไม่ใหญ่และนักเรียนอนุบาลทั่วโลก อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม ของสามเณรหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่น 1 - ผู้อ่าน 18272
ผลการปฏิบัติธรรม ของสามเณรหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่น 1 กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง ผมชื่อ สามเณรตะวัน พุทธรักษา อายุ 12 ปี หน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นแรกของโลกครับ ผมเป็นลูกครึ่งไทย-กรีก แถมมีสัญชาติออสเตรเลียด้วยครับ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก รุ่นที่ 1 - ผู้อ่าน 18265
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก รุ่นที่ 1 1.อุบาสิกาแก้วครูสุทธิวรรณ อินน้อย ตำแหน่งเป็นครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 2.อุบาสิกาแก้วครูวัฒนา แก้วทะ คุณครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 3. อุบาสิกาแก้วครูสิริพรรณ ชูพินิจ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาทครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก รุ่นแรกของโลก - ผู้อ่าน 18278
ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาทครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก รุ่นแรกของโลก ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาทครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก รุ่นแรกของโลก อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม พระธรรมทายาทโครงการ 1 แสนรูป - ผู้อ่าน 18267
ผลการปฏิบัติธรรม พระธรรมทายาทโครงการ 1 แสนรูป ผลการปฏิบัติธรรม พระธรรมทายาทโครงการ 1 แสนรูป พระธรรมทายาท ธวัชชัย อุปโล อายุ 42 ปี ตัวแทนพระธรรมทายาทจากศูนย์อบรม วัดเจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท ขุนพลแก้ว รุ่นที่ 18 - ผู้อ่าน 18278
ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท ขุนพลแก้ว รุ่นที่ 18 การได้เข้ารับการอุปสมบทในโครงการขุนพลแก้ว โดยความกรุณาของหลวงพ่อ พระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง ทำให้ผมได้รับความรู้มากมาย ที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต และยังได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต นั่นคือการได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมในสถานที่ ที่สัปปายะ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ความสมดุลของชีวิตที่เมืองดาวาว - ผู้อ่าน 18275
ความสมดุลของชีวิตที่เมืองดาวาว ผมได้ทำหน้าที่ชักชวนเพื่อนๆ จาก 3 ประเทศ คือฮ่องกง ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ให้มาเรียนรู้การนั่งสมาธิ ในโครงการ The Middle Way ทำให้เพื่อนๆได้พบกับความสุขภายใน ซึ่งเพื่อนๆในประเทศฮ่องกงและฟิลิปปินส์ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  จดหมายจาก MMC วัฒนธรรมสากลของผู้รู้สู่การสร้างสันติภาพโลก - ผู้อ่าน 18269
จดหมายจาก MMC วัฒนธรรมสากลของผู้รู้สู่การสร้างสันติภาพโลก จากความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ได้ให้ลูกๆ MMC ได้มาเข้าอบรมเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ ได้ไปร่วมงานโปรยกลีบกุหลาบต้อนรับพระธุดงค์ ได้ต้อนรับเด็กดีวีสตาร์ และได้ไปพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งที่ อ.ออมก๋อย จ.เชียงใหม่ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  จดหมายจากตัวแทน 2 ท่านในโครงการอบรมพระธรรมทายาทนานาชาติ IDOP SP4 - ผู้อ่าน 18275
จดหมายจากตัวแทน 2 ท่านในโครงการอบรมพระธรรมทายาทนานาชาติ IDOP SP4 จดหมายจากตัวแทน 2 ท่านที่บวชเป็นคนแรกของประเทศ ในโครงการอบรมพระธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นพิเศษ 4 (IDOP SP4) ธรรมทายาทรูปที่ 1 กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับ ผมชื่อดีแดค คูเอวัส อายุ 29 ปี มาจาก บาเซโลน่า ประเทศสเปน ธรรมทายาทรูปที่สอง กราบนมัสการครับหลวงพ่อ ผมพระโรมัน ฐิตสีโล อายุ 53 ปี จากประเทศอาร์เจนติน่า ก่อนมาบวชผมเป็นครูสอนศิลปะป้องกันตัว อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ความสว่างใดสู้ความสว่างภายในไม่ได้ - ผู้อ่าน 18267
ความสว่างใดสู้ความสว่างภายในไม่ได้ พระธรรมทายาท อภิรักษ์ อตฺตารกฺโข อายุ 46 ปี ลูกพระธัมฯพันธ์แท้ที่ไม่เกี่ยงเรื่องการสร้างบุญสร้างบารมี และ พระธรรมทายาท ปิยทัศน์ จิรภทฺโท อายุ 40 ปี อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  เคล็ดลับใจใสต้องสัมมาอะระหังทุกลมหายใจ - ผู้อ่าน 18276
เคล็ดลับใจใสต้องสัมมาอะระหังทุกลมหายใจ พระธรรมทายาท เอกธนัช รกฺขิตธมฺโม อายุ 39 ปี ผมตั้งใจมาบวชเพื่อเติมเต็มชีวิตลูกผู้ชายให้สมบูรณ์ และบวชเพื่อบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ความทุกข์ไม่อาจแทรก เมื่อหยุดใจสนิทที่กลางกาย - ผู้อ่าน 18270
ความทุกข์ไม่อาจแทรก เมื่อหยุดใจสนิทที่กลางกาย พระธรรมทายาท โกเมทร์ กตกิจฺโจ อายุ 40 ปี ตัวแทนพระธรรมทายาทจากโครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรม 103 ปี คุณยายอาจารย์ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  แรงบันดาลใจของ MMC รุ่นที่ 3 ตอนที่ 2 - ผู้อ่าน 18267
แรงบันดาลใจของ MMC รุ่นที่ 3 ตอนที่ 2 แรงบันดาลใจของ MMC รุ่นที่ 3 ตอนที่ 2 ยาสมิน โรเร็นโซ อายุ 23 ปี จากประเทศบราซิล, เฮนรี่ เซล อายุ 25 ปี จากประเทศโซโลมอน, พรานิช ชอร์ อายุ 20 ปี จากประเทศอินเดีย อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ชีวิตของผมต้องชีวิตสมณะเท่านั้น - ผู้อ่าน 18268
ชีวิตของผมต้องชีวิตสมณะเท่านั้น การปฏิบัติธรรมของพระธรรมทายาทรุ่นสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์พระคุปติ หาสธมฺโม อายุ 20 ปีจากศูนย์อบรมวัดบุณณาราม อ.ตากใบ จ.นราธิวาสปัจจุบันกำลังเข้ารับการอบรมเป็นพระนวกะพรรษา 1อยู่ที่วัดพระธรรมกายระเบียง 3 อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  จะทำให้ทุกย่างก้าวอัดแน่นไปด้วยบุญ - ผู้อ่าน 18268
จะทำให้ทุกย่างก้าวอัดแน่นไปด้วยบุญ ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท รุ่นสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พระธรรมทายาท นิสิต รณาสโภ อายุ 23 ปี ปัจจุบันกำลังอบรมเป็นพระนวกะพรรษา 1 อยู่ที่ระเบียง 3 วัดพระธรรมกาย อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ทุกๆ อนุวินาทีผมมีแต่ความปลื้ม - ผู้อ่าน 18273
ทุกๆ อนุวินาทีผมมีแต่ความปลื้ม ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท รุ่นสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พระชลที ชินวํโส อายุ36ปีจากศูนย์อบรมวัดเกิดน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ผมบวชในรุ่น 1 แสนรูปรุ่นสามฤดูครับ ปัจจุบันกำลังเข้าอบรมเป็นพระนวกะพรรษา 1อยู่ที่วัดพระธรรมกาย ระเบียง 3 อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม