ช่วงเด่นฝันในฝัน

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน >

  เยาวชนพีซเรฟโวลูชั่น ตอนที่ 3 - ผู้อ่าน 18271
เยาวชนพีซเรฟโวลูชั่น ตอนที่ 3 การนั่งสมาธิไม่ได้ยากอย่างที่คิด หากทำอย่างถูกวิธีตามหลักวิชชา แม้จะต่างภาษาและความเชื่อ แต่สิ่งที่ได้รับจะเหมือนๆกัน นั่นคือความสุข อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  เยาวชนพีซเรฟโวลูชั่น ตอนที่ 2 - ผู้อ่าน 18270
เยาวชนพีซเรฟโวลูชั่น ตอนที่ 2 การนั่งสมาธิไม่ได้ยากอย่างที่คิด หากทำอย่างถูกวิธีตามหลักวิชชา แม้จะต่างภาษาและความเชื่อ แต่สิ่งที่ได้รับจะเหมือนๆกัน นั่นคือความสุข อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  เยาวชนพีซเรฟโวลูชั่น - ผู้อ่าน 18267
เยาวชนพีซเรฟโวลูชั่น การนั่งสมาธิไม่ได้ยากอย่างที่คิด หากทำอย่างถูกวิธีตามหลักวิชชา แม้จะต่างภาษาและความเชื่อ แต่สิ่งที่ได้รับจะเหมือนๆกัน นั่นคือความสุข อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่องค์พระภายใน - ผู้อ่าน 18266
ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่องค์พระภายใน การนั่งสมาธิไม่ได้ยากอย่างที่คิด หากทำอย่างถูกวิธีตามหลักวิชชา แม้มาจากต่างที่ต่างวัยต่างภาษา แต่สิ่งที่ได้พบเหมือนๆกัน นั่นคือความสุข อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  แค่หลับตาองค์พระก็ผุดเลยค่ะ - ผู้อ่าน 18274
แค่หลับตาองค์พระก็ผุดเลยค่ะ แม้จะมาจากต่างที่ แม้จะต่างวัย แม้จะต่างความเชื่อ แต่ผลที่ได้รับจากการนั่งสมาธิล้วนเหมือนกัน นั่นคือ ความสุขแบบที่ไม่เคยได้รับมาก่อน อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนทั่วไทย เตรียมบวชสองชั้น - ผู้อ่าน 18265
อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนทั่วไทย เตรียมบวชสองชั้น การนั่งสมาธิไม่ได้ยากอย่างที่คิด หากทำอย่างถูกวิธีตามหลักวิชชา แม้มาจากต่างที่ต่างวัยต่างภาษา แต่สิ่งที่ได้พบเหมือนๆกัน นั่นคือความสุข อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ดวงใจพระพี่เลี้ยงสว่างไสวด้วยองค์พระภายใน - ผู้อ่าน 18270
ดวงใจพระพี่เลี้ยงสว่างไสวด้วยองค์พระภายใน องค์พระลอยมาข้างหน้า หมุนตัว เข้ามานั่งในกลางท้องของกระผม กระผมก็มองเฉยๆ มองแบบผ่านๆตามที่หลวงพ่อสอน อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  บวชอุทิศชีวิตวันวิสาขบูชา - ผู้อ่าน 18275
บวชอุทิศชีวิตวันวิสาขบูชา ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต ในวันวิสาขบูชา วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย เวลา 13.00 น. อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  สุขอื่นยิ่งกว่าการทำใจหยุดนิ่ง ไม่มี - ผู้อ่าน 18273
สุขอื่นยิ่งกว่าการทำใจหยุดนิ่ง ไม่มี ทุกชีวิตสามารถมีความสุขได้ เปลี่ยนแปลงได้ และเข้าถึงธรรมะได้ เพียงแค่หลับตาเบาๆ วางใจไว้ที่ศูนย์กลางกาย อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ขอใช้ชีวิตสมณะสร้างบารมีตลอดไป - ผู้อ่าน 18263
ขอใช้ชีวิตสมณะสร้างบารมีตลอดไป สมณะ แปลว่า ผู้สงบ ผู้มีบาปสงบระงับแล้ว หมายถึงพระสงฆ์ หมายรวมถึงพระอริยบุคคลผู้สิ้นกิเลสแล้วและผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอริยบุคคล อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  พบกับสิ่งที่แสวงหา ด้วยการไม่แสวงหา - ผู้อ่าน 18279
พบกับสิ่งที่แสวงหา ด้วยการไม่แสวงหา ความสุขทางโลกจากการฟังเพลงที่ชอบ ดูหนังที่ใช่ อ่านหนังสือที่คลั่งไคล้ ก็ไม่อาจเทียบได้กับความสุขที่ได้รับจากการทำสมาธิ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  เหล่ากอสมณะ ต้นบุญต้นแบบของชาวโลก - ผู้อ่าน 18276
เหล่ากอสมณะ ต้นบุญต้นแบบของชาวโลก เรา คือ ผู้มีบุญผู้ได้โอกาส เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ตั้งแต่เยาว์วัย บวชเป็นสามเณร ศึกษาธรรมวินัย ยึดมั่นพระรัตนตรัยไปสู่ทางนิพพาน อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ตั้งใจมุ่งมั่น บวชสองชั้นวันวิสาขบูชา - ผู้อ่าน 18265
ตั้งใจมุ่งมั่น บวชสองชั้นวันวิสาขบูชา ชีวิตสมณะ คือ ชีวิตที่ไม่ต้องห่วงกังวลอะไรเลย มีเพียงอาหารวันละสองมื้อ ไตรจีวรสำหรับนุ่งห่มเท่านั้น อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม สามเณรเตรียมบวชอุทิศชีวิต - ผู้อ่าน 18267
ผลการปฏิบัติธรรม สามเณรเตรียมบวชอุทิศชีวิต องค์พระหมุนอยู่กลางท้องเรื่อยๆ แล้วท่านก็ค่อยขยายร่างออกไปเบาๆ เหมือนกับเวลาที่โยนก้อนหินลงน้ำ และผิวน้ำก็ค่อยๆขยายออกไปเบาๆ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ดวงใจผมเป็นสุขทุกวันคืน - ผู้อ่าน 18261
ดวงใจผมเป็นสุขทุกวันคืน แม้จะมาจากต่างที่ แม้จะต่างวัย แม้จะต่างความเชื่อ แต่ผลที่ได้รับจากการนั่งสมาธิล้วนเหมือนกัน นั่นคือ ความสุขแบบที่ไม่เคยได้รับมาก่อน อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  เห็นองค์พระใส สุขใจที่หนึ่งเลย - ผู้อ่าน 18269
เห็นองค์พระใส สุขใจที่หนึ่งเลย แม้จะมาจากต่างที่ แม้จะต่างวัย แม้จะต่างความเชื่อ แต่ผลที่ได้รับจากการนั่งสมาธิล้วนเหมือนกัน นั่นคือ...ความสุขแบบที่ไม่เคยได้รับมาก่อน อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  มัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 18 - ผู้อ่าน 18270
มัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 18 การนั่งสมาธิไม่ได้ยากอย่างที่คิด หากทำอย่างถูกวิธีตามหลักวิชชา ด้วยการทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่ง นิ่งอย่างเดียว อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  สุขจริงๆเลย - ผู้อ่าน 18282
สุขจริงๆเลย การนั่งสมาธิไม่ได้ยากอย่างที่คิด หากทำถูกต้องตามหลักวิชชา ก็จะสามารถเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  องค์พระภายใน...ความสุขที่ทุกคนเข้าถึงได้ - ผู้อ่าน 18264
องค์พระภายใน...ความสุขที่ทุกคนเข้าถึงได้ การนั่งสมาธิไม่ได้ยากอย่างที่คิด หากทำอย่างถูกวิธีตามหลักวิชชา แม้มาจากต่างที่ต่างวัยต่างภาษา แต่สิ่งที่ได้พบเหมือนๆกัน นั่นคือความสุข อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  คืนความสดใสให้ดวงใจ ด้วยดวงธรรมภายใน - ผู้อ่าน 18271
คืนความสดใสให้ดวงใจ ด้วยดวงธรรมภายใน แม้จะมาจากต่างที่ แม้จะต่างวัย แม้จะต่างความเชื่อ แต่ผลที่ได้รับจากการนั่งสมาธิล้วนเหมือนกัน นั่นคือ...ความสุขแบบที่ไม่เคยได้รับมาก่อน อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  เริ่มต้นอะไรก็ได้ แต่สุดท้ายเป็นองค์พระแก้วใส - ผู้อ่าน 18267
เริ่มต้นอะไรก็ได้ แต่สุดท้ายเป็นองค์พระแก้วใส คราวนี้กระผมเห็นองค์พระมาอยู่ในศูนย์กลางกายเลยครับ กระผมลองนึกเบาๆให้ท่านย่อ-ขยาย ท่านก็เป็นไปตามที่กระผมนึกครับ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  เย็นกายเย็นใจ เมื่อเข้าถึงองค์พระใสๆในกลางกาย - ผู้อ่าน 18269
เย็นกายเย็นใจ เมื่อเข้าถึงองค์พระใสๆในกลางกาย ทุกครั้งกระผมก็จะนั่งสมาธิตามที่หลวงพ่อสอน คือ หลับตาเบาๆทำใจสบายๆ เอาจิตมาจับไว้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเดียว อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ความมหัศจรรย์ที่พิสูจน์ได้ด้วยใจที่หยุดนิ่ง - ผู้อ่าน 18265
ความมหัศจรรย์ที่พิสูจน์ได้ด้วยใจที่หยุดนิ่ง ตอนนี้ กระผมสามารถตอบตัวเองได้เต็มหัวใจว่า ดวงแก้วและองค์พระภายในมีจริง แม้เราจะเป็นคนธรรมดา ถ้าได้นั่งสมาธิก็เข้าถึงได้ครับ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  บวชให้ดี บวชให้คุ้ม ต้องบวชสองชั้น - ผู้อ่าน 18262
บวชให้ดี บวชให้คุ้ม ต้องบวชสองชั้น การนั่งสมาธิไม่ได้ยากอย่างที่คิด หากทำอย่างถูกวิธีตามหลักวิชชา ด้วยการทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่ง นิ่งอย่างเดียว อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  แม้มืดตื้อมืดมิด...ก็มีสิทธิ์ผุดเป็นสาย - ผู้อ่าน 18264
แม้มืดตื้อมืดมิด...ก็มีสิทธิ์ผุดเป็นสาย การนั่งสมาธิไม่ได้ยากอย่างที่คิด หากทำอย่างถูกวิธีตามหลักวิชชา แม้มาจากต่างที่ต่างวัยต่างภาษา แต่สิ่งที่ได้พบเหมือนๆกัน นั่นคือความสุข อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม