ช่วงเด่นฝันในฝัน

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม >

  อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 7 - ผู้อ่าน 18272
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 7 อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า ตอนที่ 7 ส่งผลทำให้มีรูปร่างหน้าตาดี งดงาม และสมส่วนคือลูกๆ จะเป็นคนที่ไม่สูงเกินไป ไม่เตี้ยเกินไป ไม่อ้วนเกินไป และไม่ผอมเกินไป เป็นต้น อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 6 - ผู้อ่าน 18270
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 6 อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่าภาคพิเศษ ตอนที่ 6 คุณครูไม่ใหญ่บอกว่าด้วยผลแห่งบุญทอดผ้าป่านี้จะส่งผลทำให้ลูกๆ จะมีกลิ่นกายที่หอมฟุ้งจรุงใจ อีกทั้งกลิ่นกายของลูกๆ จะปราศจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์อีกด้วย อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 5 - ผู้อ่าน 18269
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 5 อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่าภาคพิเศษ ตอนที่ 5 คุณครูไม่ใหญ่บอกว่าลูกๆ ด้วยผลแห่งบุญนี้ จะส่งผลทำให้ลูกๆ จะมีผิวพรรณวรรณะที่ผ่องใส เรียบเนียน ดูดีและโดดเด่นกว่าใครๆ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 4 - ผู้อ่าน 18448
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 4 อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่าภาคพิเศษ ข้อที่ 4 จะได้รับความสะดวกสบายในเรื่องของการเดินทางและยานพาหนะ บางครั้งถ้าบุญในตัวเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็จะทำให้มีเทวดามาคอยเนรมิตยานพาหนะที่ดีที่สุดให้อีกด้วย อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 3 - ผู้อ่าน 18460
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 3 อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า ข้อที่ 3 เป็นเรื่องของการที่เราได้สั่งสมบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลัง และทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรไปเชิญชวนผู้มีบุญท่านอื่นๆ ให้มาสั่งสมบุญด้วยกันอย่างไม่มีข้อแม้ ข้ออ้าง และเงื่อนไขก็จะทำให้เรามีบริวารสมบัติอันเลิศ ซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้น ไปติดตามกันได้เลยค่ะ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 2 - ผู้อ่าน 18437
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 2 อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่าภาคพิเศษ ข้อที่ 2 คุณครูไม่ใหญ่บอกว่าลูกๆ จะมีเครื่องใช้ไม้สอย และสิ่งที่อำนวยความสะดวกในชีวิตที่ของเลิศ ประดุจของใช้ของเทวดาในเมืองมนุษย์ ไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 1 - ผู้อ่าน 18536
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่  1 มาศึกษาถึงความเป็นมาของพิธีทอดผ้าป่าว่าใครคือคนแรกที่ได้ถวายผ้าป่าแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และอานิสงส์ของการทอดผ้าป่ามีอะไรบ้าง ติดตามอานิสงส์การทอดผ้าป่าตอนที่ 1 ได้เลย อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  พิธีทอดผ้าป่า ประวัติความเป็นมาของการทำบุญทอดผ้าป่า - ผู้อ่าน 18486
พิธีทอดผ้าป่า ประวัติความเป็นมาของการทำบุญทอดผ้าป่า พิธีทอดผ้าป่า ประวัติความเป็นมาของการทำบุญทอดผ้าป่านั้นเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล การทอดผ้าป่านั้นเป็นบุญที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 8 - ผู้อ่าน 18290
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 8 บุญจากการทอดกฐิน ถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มากเป็นอย่างยิ่ง เป็นบุญที่ทำได้ยาก มีข้อจำกัดหลายประการ และมีเฉพาะในพระพุทธศาสนา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 7 - ผู้อ่าน 18277
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 7 บุญจากการทอดกฐิน ถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มากเป็นอย่างยิ่ง เป็นบุญที่ทำได้ยาก มีข้อจำกัดหลายประการ และมีเฉพาะในพระพุทธศาสนา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 6 - ผู้อ่าน 18278
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 6 บุญจากการทอดกฐิน ถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มากเป็นอย่างยิ่ง เป็นบุญที่ทำได้ยาก มีข้อจำกัดหลายประการ และมีเฉพาะในพระพุทธศาสนา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 5 - ผู้อ่าน 18280
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 5 บุญจากการทอดกฐิน ถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มากเป็นอย่างยิ่ง เป็นบุญที่ทำได้ยาก มีข้อจำกัดหลายประการ และมีเฉพาะในพระพุทธศาสนา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 4 - ผู้อ่าน 18280
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 4 บุญจากการทอดกฐิน ถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มากเป็นอย่างยิ่ง เป็นบุญที่ทำได้ยาก มีข้อจำกัดหลายประการ และมีเฉพาะในพระพุทธศาสนา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 3 - ผู้อ่าน 18281
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 3 บุญจากการทอดกฐิน ถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มากเป็นอย่างยิ่ง เป็นบุญที่ทำได้ยาก มีข้อจำกัดหลายประการ และมีเฉพาะในพระพุทธศาสนา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 2 - ผู้อ่าน 18281
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 2 บุญจากการทอดกฐิน ถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มากเป็นอย่างยิ่ง เป็นบุญที่ทำได้ยาก มีข้อจำกัดหลายประการ และมีเฉพาะในพระพุทธศาสนา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  อานิสงส์ของการทำบุญทอดกฐิน ตอนที่ 1 - ผู้อ่าน 18307
อานิสงส์ของการทำบุญทอดกฐิน ตอนที่ 1 บุญจากการทอดกฐิน ถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มากเป็นอย่างยิ่ง เป็นบุญที่ทำได้ยาก มีข้อจำกัดหลายประการ และมีเฉพาะในพระพุทธศาสนา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ปกิณกธรรม ชีวิตสุดท้ายในสังสารวัฏ - ผู้อ่าน 18264
ปกิณกธรรม ชีวิตสุดท้ายในสังสารวัฏ ชีวิตสุดท้ายในสังสารวัฏ ไม่ต้องคำนึงถึงอาหาร ไม่ต้องคำนึงถึงความเจ็บไข้ได้ป่วย บุญของทุกๆคนจะบันดาลให้สมความปรารถนาในทุกอย่าง อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  กลอนอวยพรปีใหม่...จากคุณครูไม่ใหญ่ - ผู้อ่าน 18272
กลอนอวยพรปีใหม่...จากคุณครูไม่ใหญ่ กลอนอวยพรปีใหม่ จาก พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) คุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  คนธรรพ์ชวนบวช (2) - ผู้อ่าน 18269
คนธรรพ์ชวนบวช (2) บุญจากการบวชมีอานิสงส์มาก ผู้ที่รู้ซึ้งถึงผลแห่งบุญ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด ก็ล้วนอยากอยากมีส่วนในบุญนี้ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  คนธรรพ์ชวนบวช - ผู้อ่าน 18273
คนธรรพ์ชวนบวช บุญจากการบวชมีอานิสงส์มาก ผู้ที่รู้ซึ้งถึงผลแห่งบุญ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด ก็ล้วนอยากอยากมีส่วนในบุญนี้ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ครุฑชวนบวช - ผู้อ่าน 18266
ครุฑชวนบวช บุญจากการบวชมีอานิสงส์มาก ผู้ที่รู้ซึ้งถึงผลแห่งบุญ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด ก็ล้วนอยากอยากมีส่วนในบุญนี้ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ยักษ์ชวนบวช - ผู้อ่าน 18269
ยักษ์ชวนบวช ผู้มาบวชหลายๆท่าน ในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย มักกล่าวว่า “ไม่รู้ว่ามีอะไรมาดลใจให้มาบวช” นี่เป็นคำตอบหนึ่งในหลายๆกรณี อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  พญานาคชวนบวช - ผู้อ่าน 18273
พญานาคชวนบวช ผู้มาบวชหลายๆท่าน ในโครงการบวชพระแสนรูปเข้าพรรษาในปีนี้ มักกล่าวว่า “ไม่รู้ว่ามีอะไรมาดลใจให้มาบวช” นี่เป็นคำตอบหนึ่งในหลายๆกรณี อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  หลวงปู่ หน้าเณร - ผู้อ่าน 18269
หลวงปู่ หน้าเณร เรื่องราวของพระผู้ทรงคุณวิเศษ ทรงอภิญญา...จากความทรงจำของคุณครูไม่ใหญ่ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  วิทยาธรชวนบวช!! - ผู้อ่าน 18276
วิทยาธรชวนบวช!! ในช่วงเวลาที่จะมีบุญใหญ่ คือการบวชพระแสนรูปเข้าพรรษา เหล่าวิทยาธรทั้งหลายก็อยากสร้างบุญเช่นกัน เลยใช้ทิพยจักษุมองลงมาหาผู้มีบุญ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม