ช่วงเด่นฝันในฝัน

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ผลการปฏิบัติธรรม >

  ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท สำรอง สุขกิตฺติโก - ผู้อ่าน 18266
ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท สำรอง สุขกิตฺติโก ตอนอายุ 20 ปี ผมเคยบวชแล้ว 1 พรรษา ที่วัดในจังหวัดสกลนครครับ พอลาสิกขาก็ไปทำงานเป็นช่างประกอบ ที่โรงงานเหล็กแห่งหนึ่ง และถึงแม้ว่าผมจะเคยบวชศึกษาธรรมะมาบ้าง แต่ผมก็ยังชอบนัดสังสรรค์ดื่มเหล้ากับเพื่อนๆเป็นประจำทุกวันเลยครับ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท สายัณห์ สุตพโล - ผู้อ่าน 18262
ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท สายัณห์ สุตพโล ก่อนมาบวช ผมมีอาชีพเป็นช่างไฟฟ้า ทำงานประจำอยู่ที่หน่วยซ่อมบำรุง ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับ ผมมีชีวิตที่สนุกสนาน ฮาไปวันๆ แล้วก็ทั้งดื่มเหล้า สูบบุหรี่ พอตกกลางคืนก็มีไนท์คลับ ผับ บาร์เป็นที่ไป ผมใช้ชีวิตประมาณนี้อยู่ 7 ปี ก็เริ่มเซ็ง เกิดอารมณ์อยากอ่านหนังสือธรรมะขึ้นมาครับ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท วิเชฏ ปญฺญารตโน - ผู้อ่าน 18268
ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท วิเชฏ  ปญฺญารตโน ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท วิเชฏ ปญฺญารตโน อายุ 38 ปีว่าที่พระพี่เลี้ยงโครงการ 1 แสนรูป รุ่นเข้าพรรษา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท วุฒิพงษ์ สีลคุตฺโต - ผู้อ่าน 18270
ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท วุฒิพงษ์  สีลคุตฺโต ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท วุฒิพงษ์ สีลคุตฺโต อายุ 31 ปี ว่าที่พระพี่เลี้ยงโครงการ 1 แสนรูป รุ่นเข้าพรรษา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท สุทัศน์ อภิวุฑฺโฒ - ผู้อ่าน 18267
ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท สุทัศน์ อภิวุฑฺโฒ ก่อนมาบวช ผมทำงานเป็นพนักงานโรงแรมครับ แล้วปกติผมก็เป็นคนชอบทำบุญ ชอบใส่ชุดขาวไปปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆเป็นประจำ โดยจะพกซีดีนั่งสมาธิไปเปิดฟังแล้วก็นั่งสมาธิอยู่คนเดียว แล้วผมไม่ได้แค่เข้าไปนั่งสมาธิในวัดเท่านั้นนะครับ ถ้าเห็นวัดสกปรก ผมก็จะช่วยทำความสะอาดให้ด้วย อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมสามเณรเตรียมบวชอุทิศชีวิต สามเณรประจักร บุญฤทธิ์ - ผู้อ่าน 18274
ผลการปฏิบัติธรรมสามเณรเตรียมบวชอุทิศชีวิต สามเณรประจักร บุญฤทธิ์ สามเณร ประจักร บุญฤทธิ์ เปรียญธรรม 5 ประโยค เป็นคนจังหวัดสุรินทร์บวชสร้างบารมีกับหลวงพ่อและหมู่คณะ ปีนี้เข้าปีที่ 7 แล้วครับ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม สามเณรเตรียมบวชอุทิศชีวิต สามเณรเอกราช กิมง่วนสง - ผู้อ่าน 18267
ผลการปฏิบัติธรรม สามเณรเตรียมบวชอุทิศชีวิต สามเณรเอกราช กิมง่วนสง สามเณรเอกราช กิมง่วนสง อายุ 22 ปี เปรียญธรรม 7 ประโยค เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีครับสมัยที่ยังเป็นเด็ก โยมยายจะชอบให้ลูกเณรตื่นตั้งแต่เช้ามาใส่บาตรก่อนไปโรงเรียนเป็นประจำเลยครับ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม สามเณรเตรียมบวชอุทิศชีวิต สามเณรพิทักษ์ จิตรจักร - ผู้อ่าน 18268
ผลการปฏิบัติธรรม สามเณรเตรียมบวชอุทิศชีวิต สามเณรพิทักษ์  จิตรจักร สามเณรพิทักษ์ จิตรจักร อายุ 22 ปี เปรียญธรรม 4 ประโยคจะบวชเพื่ออุทิศชีวิตให้กับพระพุทธศาสนา และเมื่อได้รับการอุปสมบทแล้ว จะได้ฉายาว่า กนฺตชโย แปลว่า ผู้มีชัยชนะเป็นที่รักครับ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมสามเณรธรรมทายาท ยศนันท์ บวรสมสฤษดิ์ - ผู้อ่าน 18269
ผลการปฏิบัติธรรมสามเณรธรรมทายาท ยศนันท์ บวรสมสฤษดิ์ ผลการปฏิบัติธรรม สามเณรธรรมทายาท ยศนันท์ บวรสมสฤษดิ์ อายุ 19 ปี เรียนอยู่ชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท ประครอง สนฺติธโร - ผู้อ่าน 18267
ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท ประครอง สนฺติธโร พระธรรมทายาท ประครอง สนฺติธโร อายุ 20 ปีศึกษาอยู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 40 - ผู้อ่าน 18269
ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 40 สามเณรธรรมทายาท ธนัช พิมพ์ทราย อายุ 19 ปี ก่อนมาบวช ผมศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาทเอกชัย อริยชโย - ผู้อ่าน 18267
ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาทเอกชัย อริยชโย ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาทเอกชัย อริยชโย อายุ 22 ปี จากศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จ.สงขลาครับ ผมไม่ใช่คนใต้นะครับ แต่ผมเป็นคนอีสานใต้ เมืองย่าโม โคราช อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท เกชา ปวิตฺโต - ผู้อ่าน 18269
ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท เกชา  ปวิตฺโต ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน 1 แสนรูปทั่วไทยพระธรรมทายาท เกชา ปวิตฺโต อายุ 39 ปี ตัวแทนพระธรรมทายาท จากศูนย์อบรมวัดเขตคิชฌาวาส หรือ วัดทุ่งรังแร้ง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมของพระธรรมทายาทภาคฤดูร้อน - ผู้อ่าน 18265
ผลการปฏิบัติธรรมของพระธรรมทายาทภาคฤดูร้อน พระธรรมทายาท วีระวัฒน์ พฺรหฺมสโม อายุ 37 ปี ตัวแทนพระธรรมทายาทจากศูนย์อบรม วัดเขตคิชฌาวาส หรือ วัดทุ่งรังแร้ง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  โครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นพิเศษ 5 (IDOP SP5) - ผู้อ่าน 18305
โครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นพิเศษ 5 (IDOP SP5) จากคำกล่าวที่ว่า สุขที่แท้จริง คือ สิ่งที่ชาวโลกแสวงหา นับเป็นเรื่องจริงแสนจริง ที่นับวันก็ยิ่งเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น ล่าสุดก็ได้มีชาวต่างชาติจำนวนมาก เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นพิเศษ 5 ซึ่งพระทุกรูปใช้เวลาตลอด 1 เดือน อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม พระธรรมทายาทครู - ผู้อ่าน 18275
ผลการปฏิบัติธรรม พระธรรมทายาทครู พระธรรมทายาทครู มงกุฎ หิตารกฺโข อายุ 35 ปี ก่อนบวชสอนอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม ของสามเณรหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่น 1 - ผู้อ่าน 18272
ผลการปฏิบัติธรรม ของสามเณรหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่น 1 กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง ผมชื่อ สามเณรตะวัน พุทธรักษา อายุ 12 ปี หน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นแรกของโลกครับ ผมเป็นลูกครึ่งไทย-กรีก แถมมีสัญชาติออสเตรเลียด้วยครับ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาทครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก รุ่นแรกของโลก - ผู้อ่าน 18278
ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาทครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก รุ่นแรกของโลก ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาทครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก รุ่นแรกของโลก อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม พระธรรมทายาทโครงการ 1 แสนรูป - ผู้อ่าน 18267
ผลการปฏิบัติธรรม พระธรรมทายาทโครงการ 1 แสนรูป ผลการปฏิบัติธรรม พระธรรมทายาทโครงการ 1 แสนรูป พระธรรมทายาท ธวัชชัย อุปโล อายุ 42 ปี ตัวแทนพระธรรมทายาทจากศูนย์อบรม วัดเจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท ขุนพลแก้ว รุ่นที่ 18 - ผู้อ่าน 18278
ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท ขุนพลแก้ว รุ่นที่ 18 การได้เข้ารับการอุปสมบทในโครงการขุนพลแก้ว โดยความกรุณาของหลวงพ่อ พระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง ทำให้ผมได้รับความรู้มากมาย ที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต และยังได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต นั่นคือการได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมในสถานที่ ที่สัปปายะ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  จดหมายจากตัวแทน 2 ท่านในโครงการอบรมพระธรรมทายาทนานาชาติ IDOP SP4 - ผู้อ่าน 18275
จดหมายจากตัวแทน 2 ท่านในโครงการอบรมพระธรรมทายาทนานาชาติ IDOP SP4 จดหมายจากตัวแทน 2 ท่านที่บวชเป็นคนแรกของประเทศ ในโครงการอบรมพระธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นพิเศษ 4 (IDOP SP4) ธรรมทายาทรูปที่ 1 กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับ ผมชื่อดีแดค คูเอวัส อายุ 29 ปี มาจาก บาเซโลน่า ประเทศสเปน ธรรมทายาทรูปที่สอง กราบนมัสการครับหลวงพ่อ ผมพระโรมัน ฐิตสีโล อายุ 53 ปี จากประเทศอาร์เจนติน่า ก่อนมาบวชผมเป็นครูสอนศิลปะป้องกันตัว อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ความสว่างใดสู้ความสว่างภายในไม่ได้ - ผู้อ่าน 18267
ความสว่างใดสู้ความสว่างภายในไม่ได้ พระธรรมทายาท อภิรักษ์ อตฺตารกฺโข อายุ 46 ปี ลูกพระธัมฯพันธ์แท้ที่ไม่เกี่ยงเรื่องการสร้างบุญสร้างบารมี และ พระธรรมทายาท ปิยทัศน์ จิรภทฺโท อายุ 40 ปี อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  เคล็ดลับใจใสต้องสัมมาอะระหังทุกลมหายใจ - ผู้อ่าน 18276
เคล็ดลับใจใสต้องสัมมาอะระหังทุกลมหายใจ พระธรรมทายาท เอกธนัช รกฺขิตธมฺโม อายุ 39 ปี ผมตั้งใจมาบวชเพื่อเติมเต็มชีวิตลูกผู้ชายให้สมบูรณ์ และบวชเพื่อบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ความทุกข์ไม่อาจแทรก เมื่อหยุดใจสนิทที่กลางกาย - ผู้อ่าน 18270
ความทุกข์ไม่อาจแทรก เมื่อหยุดใจสนิทที่กลางกาย พระธรรมทายาท โกเมทร์ กตกิจฺโจ อายุ 40 ปี ตัวแทนพระธรรมทายาทจากโครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรม 103 ปี คุณยายอาจารย์ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ชีวิตของผมต้องชีวิตสมณะเท่านั้น - ผู้อ่าน 18268
ชีวิตของผมต้องชีวิตสมณะเท่านั้น การปฏิบัติธรรมของพระธรรมทายาทรุ่นสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์พระคุปติ หาสธมฺโม อายุ 20 ปีจากศูนย์อบรมวัดบุณณาราม อ.ตากใบ จ.นราธิวาสปัจจุบันกำลังเข้ารับการอบรมเป็นพระนวกะพรรษา 1อยู่ที่วัดพระธรรมกายระเบียง 3 อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม