ช่วงเด่นฝันในฝัน

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก >

  บุตรพระชินสีห์ย่ำธรรมเภรีประกาศพระพุทธศาสนา - ผู้อ่าน 18270
บุตรพระชินสีห์ย่ำธรรมเภรีประกาศพระพุทธศาสนา การเดินธุดงค์ธรรมชัยของพระธรรมทายาทภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 39 (รุ่นอุดมศึกษา) เพื่อไปพัฒนาวัดและโปรดญาติโยมในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  วิถีสมณะบนเส้นทางสายศรัทธา - ผู้อ่าน 18271
วิถีสมณะบนเส้นทางสายศรัทธา การเดินธุดงค์ธรรมชัยของพระธรรมทายาทภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 39 (รุ่นอุดมศึกษา) เพื่อไปพัฒนาวัดและโปรดญาติโยมในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ธุดงค์สามฤดู ชุ่มฉ่ำไปด้วยบุญ - ผู้อ่าน 18278
ธุดงค์สามฤดู ชุ่มฉ่ำไปด้วยบุญ การเดินธุดงค์ คือ การเดินตามแบบอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นไปเพื่อประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน เป็นไปเพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  กอบกู้พระพุทธศาสนา คืนความศรัทธาให้มั่นคง - ผู้อ่าน 18269
กอบกู้พระพุทธศาสนา คืนความศรัทธาให้มั่นคง การเดินธุดงค์ธรรมชัยของพระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่หนึ่งแสนรูป รุ่นที่ 3 เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา พัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ก้าวไปอย่างหาญกล้า พัฒนาวัดร้างให้รุ่งเรือง - ผู้อ่าน 18270
ก้าวไปอย่างหาญกล้า พัฒนาวัดร้างให้รุ่งเรือง การเดินธุดงค์ธรรมชัยของพระธรรมทายาทในโครงการหนึ่งแสนรูป รุ่นที่ 3 ณ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ธุดงค์ไกล เพื่อคงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา - ผู้อ่าน 18275
ธุดงค์ไกล เพื่อคงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา การเดินธุดงค์ในครั้งนี้ ทำให้ญาติโยมรักในพระพุทธศาสนามากขึ้น ทำให้ศรัทธาที่เริ่มจะซบเซา วัดวาอารามที่เริ่มจะร้างลา กลับฟื้นคืนชีพ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  พระธุดงค์...เนื้อนาบุญของสาธุชน - ผู้อ่าน 18270
พระธุดงค์...เนื้อนาบุญของสาธุชน การเดินธุดงค์ทำให้พระทุกรูปได้ปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นสมณะตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ทำให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่คู่โลกนี้สืบไป อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ความสงบสำรวมที่ตราตรึงทุกดวงใจ - ผู้อ่าน 18264
ความสงบสำรวมที่ตราตรึงทุกดวงใจ แท้จริงแล้ว ศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ได้หายไปไหน แต่ชุมชนมีพระสงฆ์อยู่น้อย ขาดผู้นำในการทำความดี ทำกิจกรรมดีๆ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ทุกย่างก้าว คือ การฟื้นฟูพระพุทธศาสนา - ผู้อ่าน 18266
ทุกย่างก้าว คือ การฟื้นฟูพระพุทธศาสนา การเดินธุดงค์ธรรมชัยเพื่อไปพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง ถือเป็นบทฝึกครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตสมณะที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ธุดงค์ธรรมชัย...ลมหายใจของพระพุทธศาสนา - ผู้อ่าน 18269
ธุดงค์ธรรมชัย...ลมหายใจของพระพุทธศาสนา การเดินธุดงค์ธรรมชัยของพระธรรมทายาทในโครงการบวชพระแสนรูปทั่วไทย ครั้งที่สาม ภาคฤดูร้อน เพื่อพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ลมหายใจแห่งพระพุทธศาสนาบนยอดดอย - ผู้อ่าน 18272
ลมหายใจแห่งพระพุทธศาสนาบนยอดดอย ลมหายใจของเราหากหมดไปเพียงแค่ตายไปจากโลกนี้ แต่หากลมหายใจของพระพุทธศาสนาหมดลงวันใด โลกจะตายไปจากความดี อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  สุขจริงหนอ...ชีวิตสมณะ - ผู้อ่าน 18280
สุขจริงหนอ...ชีวิตสมณะ การเดินธุดงค์ธรรมชัยของพระธรรมทายาท รุ่นหนึ่งแสนรูปเข้าพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ก้าวย่างแห่งความสุข และความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ - ผู้อ่าน 18268
ก้าวย่างแห่งความสุข และความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ การเดินธุดงค์ธรรมชัยของพระธรรมทายาท รุ่นหนึ่งแสนรูปเข้าพรรษา จังหวัดนครราชสีมา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ธุดงค์ธรรมยาตรา...พัฒนาวัดร้างให้รุ่งเรือง - ผู้อ่าน 18265
ธุดงค์ธรรมยาตรา...พัฒนาวัดร้างให้รุ่งเรือง การเดินธุดงค์ธรรมชัยของพระธรรมทายาท รุ่นหนึ่งแสนรูปเข้าพรรษา จังหวัดกาญจนบุรี อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  วัดร้างจะหมดไป ถ้าพุทธศาสนิกชนทุกคนร่วมใจกัน - ผู้อ่าน 18267
วัดร้างจะหมดไป ถ้าพุทธศาสนิกชนทุกคนร่วมใจกัน การเดินธุดงค์ธรรมชัยของพระธรรมทายาท รุ่นหนึ่งแสนรูปเข้าพรรษา จังหวัดจันทบุรี อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ก้าวต่อก้าว เดินตามรอยบาทของพระบรมศาสดา - ผู้อ่าน 18274
ก้าวต่อก้าว เดินตามรอยบาทของพระบรมศาสดา การเดินธุดงค์ธรรมชัยของพระธรรมทายาท รุ่นหนึ่งแสนรูปเข้าพรรษา จ.ชัยภูมิ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ก้าวไปด้วยใจที่เปี่ยมล้น พัฒนาวัดร้างให้รุ่งเรือง - ผู้อ่าน 18268
ก้าวไปด้วยใจที่เปี่ยมล้น พัฒนาวัดร้างให้รุ่งเรือง การเดินธุดงค์ธรรมชัยของพระธรรมทายาท รุ่นหนึ่งแสนรูปเข้าพรรษา จ.นครสวรรค์ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่มีวันเสื่อมคลาย - ผู้อ่าน 18273
ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่มีวันเสื่อมคลาย การเดินธุดงค์ธรรมชัยของพระธรรมทายาท รุ่นหนึ่งแสนรูปเข้าพรรษา จังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  สานศรัทธาให้มั่นคง ด้วยธุดงค์ธรรมชัย - ผู้อ่าน 18268
สานศรัทธาให้มั่นคง ด้วยธุดงค์ธรรมชัย การเดินธุดงค์ธรรมชัยของพระธรรมทายาท รุ่นหนึ่งแสนรูปเข้าพรรษา จังหวัดยโสธร อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ความรักในพระพุทธศาสนาไม่มีวันสิ้นสุด - ผู้อ่าน 18271
ความรักในพระพุทธศาสนาไม่มีวันสิ้นสุด การเดินธุดงค์ธรรมชัยของพระธรรมทายาท รุ่นหนึ่งแสนรูปเข้าพรรษา จังหวัดเชียงราย อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  พลิกวิกฤต สร้างศรัทธา คือ หน้าที่ของพระธุดงค์ - ผู้อ่าน 18266
พลิกวิกฤต สร้างศรัทธา คือ หน้าที่ของพระธุดงค์ การเดินธุดงค์ธรรมชัยของพระธรรมทายาท รุ่นหนึ่งแสนรูปเข้าพรรษา จังหวัดตาก อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ก้าวไปด้วยศรัทธา พัฒนาวัดร้างให้รุ่งเรือง - ผู้อ่าน 18274
ก้าวไปด้วยศรัทธา พัฒนาวัดร้างให้รุ่งเรือง การเดินธุดงค์ธรรมชัยของพระธรรมทายาท รุ่นหนึ่งแสนรูปเข้าพรรษา จังหวัดสกลนคร อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  กล้าพันธุ์แห่งความดีที่โลกรอคอย - ผู้อ่าน 18268
กล้าพันธุ์แห่งความดีที่โลกรอคอย การเดินธุดงค์ธรรมชัยของพระธรรมทายาท รุ่นหนึ่งแสนรูปเข้าพรรษา เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา พัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  แสงธรรมแห่งศรัทธา - ผู้อ่าน 18264
แสงธรรมแห่งศรัทธา การเดินธุดงค์ของพระธรรมทายาท รุ่นแสนรูปเข้าพรรษา เพื่อพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  จารึกไว้ในเส้นทางธรรม - ผู้อ่าน 18274
จารึกไว้ในเส้นทางธรรม การเดินธุดงค์ของพระธรรมทายาท รุ่นแสนรูปเข้าพรรษา เพื่อพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม